laravel create observer
snippet in php

laravel create observer

user5866

php artisan make:observer UserObserver --model=User

laravel observer

user5956

<?php

namespace App\Observers;

use App\Models\User;

class UserObserver
{
  /**
   * Handle the User "created" event.
   *
   * @param \App\Models\User $user
   * @return void
   */
  public function created(User $user)
  {
    //
  }

  /**
   * Handle the User "updated" event.
   *
   * @param \App\Models\User $user
   * @return void
   */
  public function updated(User $user)
  {
    //
  }

  /**
   * Handle the User "deleted" event.
   *
   * @param \App\Models\User $user
   * @return void
   */
  public function deleted(User $user)
  {
    //
  }

  /**
   * Handle the User "forceDeleted" event.
   *
   * @param \App\Models\User $user
   * @return void
   */
  public function forceDeleted(User $user)
  {
    //
  }
}