javascript randomly shuffle array
snippet in javascript

javascript randomly shuffle array

user3300

function randomArrayShuffle(array) {
 var currentIndex = array.length, temporaryValue, randomIndex;
 while (0 !== currentIndex) {
  randomIndex = Math.floor(Math.random() * currentIndex);
  currentIndex -= 1;
  temporaryValue = array[currentIndex];
  array[currentIndex] = array[randomIndex];
  array[randomIndex] = temporaryValue;
 }
 return array;
}
var alphabet=["a","b","c","d","e"];
randomArrayShuffle(alphabet); 
//alphabet is now shuffled randomly = ["d", "c", "b", "e", "a"]


shuffle array javascript

user7413

/**
 * Shuffles array in place.
 * @param {Array} a items An array containing the items.
 */
function shuffle(a) {
  var j, x, i;
  for (i = a.length - 1; i > 0; i--) {
    j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    x = a[i];
    a[i] = a[j];
    a[j] = x;
  }
  return a;
}


/**
 * Shuffles array in place. ES6 version
 * @param {Array} a items An array containing the items.
 */
function shuffle(a) {
  for (let i = a.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    [a[i], a[j]] = [a[j], a[i]];
  }
  return a;
}

var myArray = ['1','2','3','4','5','6','7','8','9'];
shuffle(myArray);

javascript random sort array

user4109

// O(n)
function shuffleArray(array) {
  for (let i = array.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    [array[i], array[j]] = [array[j], array[i]];
  }
}