javascript remove last character of string
snippet in javascript

remove last character from string js

user4837

var str = "Your string"
str = str.slice(0, -1); 
console.log(str)
//returns "Your strin"

javascript remove last character from string

user4851

let str = "12345.00";
str = str.substring(0, str.length - 1);

how to remove lasr char from string in javascript

user2140

str=str.slice(0, -1);

javascript remove last character of string

user1541

let str = "12345.00";
str = str.slice(0, -1); 
console.log(str);

js omit last string

user5686

"somestring0".slice(0, -1)
// "somestring"

javascript remove last character from string

user8824

let str = "12345.00";
str = str.substring(0, str.length - 1);
console.log(str);