trim first character in javascript
snippet in javascript

javascript remove first character from string

user7925

let str = " hello";
str = str.substring(1);

trim first character in javascript

user2577

let str = 'Hello';
 
str = str.slice(1);
console.log(str);
 
/*
    Output: ello
*/

remove first char javascript

user3364

let str = 'Hello';
 
str = str.substring(1);
console.log(str);
 
/*
    Output: ello
*/