convert decimal to binary javascript
snippet in javascript

javascript convert number to binary

user8962

function dec2bin(dec){
  return (dec >>> 0).toString(2);
}

dec2bin(1);  // 1
dec2bin(-1);  // 11111111111111111111111111111111
dec2bin(256); // 100000000
dec2bin(-256); // 11111111111111111111111100000000

convert decimal to binary javascript

user9149

var n = 5;
n.toString(2); // "101"

DECIMAL TO BINARY CONVERSION javascript

user2757

// program to convert decimal to binary
function convertToBinary(x) {
  let bin = 0;
  let rem, i = 1, step = 1;
  while (x != 0) {
    rem = x % 2;
    console.log(
      `Step ${step++}: ${x}/2, Remainder = ${rem}, Quotient = ${parseInt(x/2)}`
    );
    x = parseInt(x / 2);
    bin = bin + rem * i;
    i = i * 10;
  }
  console.log(`Binary: ${bin}`);
}

// take input
let number = prompt('Enter a decimal number: ');

convertToBinary(number);