javascript get random string
snippet in javascript

javascript generate random string

user9206

// Generate a random alphanumerical string of length 11 ( change substring parameter for other length)
Math.random().toString(36).substring(2);

js random string

user4822

function randomString(length) {
		var result      = '';
		var characters    = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789~!@#$%^&*()_+=-';
		var charactersLength = characters.length;
		for ( var i = 0; i < length; i++ ) {
		  result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
		}
		return result;
	 }
randomString(4);

javascript get random string

user2744

function getRandomString(length) {
  var randomChars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
  var result = '';
  for ( var i = 0; i < length; i++ ) {
    result += randomChars.charAt(Math.floor(Math.random() * randomChars.length));
  }
  return result;
}

//usage: getRandomString(20); // pass desired length of random string

how to generate random string in javascript

user2056

 Math.random().toString(36).substring(2, 15) + Math.random().toString(36).substring(2, 15);